Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym

KGW Rzeczyca Ziemiańska

Koło Gospodyń Wiejskich 
w RZECZYCY ZIEMIAŃSKIEJ


Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Ziemiańskiej powstało w 1938 roku z inicjatywy nauczycielki szkoły podstawowej pani Mazgajównej. Założycielkami koła były 17-letnie dziewczyny: Czesława Szostek-Siewierska (przewodnicząca), Helena Czarnecka (skarbnik), Stanisława Zbęk-Nitkiewicz (sekretarz), Henryka Pasternak, Genowefa Kosikowska, Natalia Nowak, Anna Szymańska, Klara Pasternak, Karolina Czarnecka, Monika Szymańska-Sadrakuła, Józefa Dudek, Leokadia Ćwiek. Działalność koła była i jest dostosowana do potrzeb w danym okresie czasu. Członkinie od początku zajmowały się prowadzeniem kursów: kroju, szycia, haftowania, gotowania, robienia przetworów. Koło organizowało również dochodowe zabawy taneczne, a za uzyskane pieniądze dziecińce w okresie wakacji. Okres wojny nie sprzyjał tej działalności. Koło zajmowało się organizowaniem samopomoc i wspieraniem ugrupowań partyzanckich działających na naszym terenie. Działalnością kulturalną zespół zajął się tuż po zakończeniu wojny. Włączył się również do odbudowy infrastruktury wsi, organizacji nauczania, wdrażania postępu i gromadzenia pieniędzy na realizację tych zadań poprzez organizację zabaw, loterii fantowych i wystawianie sztuk teatralnych. Kulturalną i gospodarczą działalność koło reaktywowało w 1961 roku. Otworzono wypożyczalnię naczyń kuchennych i stołowych, zakupiono szatkownicę do kapusty i pralkę elektryczną, z których korzystały wszystkie gospodynie. Podczas organizowanych przez koło dni miejscowości prezentowano robótki ręczne i wyroby kulinarne. Z inicjatywy członkiń koła rzeczyckiego założono pierwsze szkoły zdrowia, a tematyczne pogadanki prowadzili miejscowi lekarze i felczerzy. W 1973 roku zawiązał się zespół śpiewaczy „Jarzębina” i w tym właśnie roku dał pierwszy występ podczas dożynek gminnych. Dzięki funduszom przekazanym przez Międzyzakładową Bazę Maszynową w Rzeczycy Ziemiańskiej zakupiono materiał na stroje ludowe dla zespołu, a uszyła je ówczesna przewodnicząca koła Pani Stanisława Nitkiewicz. Nastąpił okres intensywnej działalności zespołu „Jarzębina” początkowo pod fachowym okiem i z akompaniamentem nauczyciela szkoły podstawowej, Pana Bolesława Pasternaka. Obecnie akompaniatorem zespołu jest Pan Zdzisław Baran. Zespół od lat 80-tych działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym. Z powodzeniem zajmuje się rękodziełem ludowym i plastyką obrzędową. W 1996 roku zdobył nagrodę I stopnia podczas Ogólnopolskiego Konkursu Wieńca Dożynkowego w Radomyślu, w 2006 roku reprezentował powiat kraśnicki podczas Wojewódzkich Dożynek w Radawcu, wielokrotnie uczestniczył w Powiatowych Dożynkach w: Kraśniku, Wilkołazie, Stróży. Każdego roku zespół jest uczestnikiem Konkursu Plastyki Obrzędowej Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnego Konkursu Plastyki Obrzędowej. Kultywując tradycję śpiewania starych, zapomnianych pieśni, kolęd i pastorałek bierze udział w Powiatowych Przeglądach Twórczości Wsi, Powiatowych Przeglądach Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych. Panie z zespołu włączają się również w akcje charytatywne. W 1999 roku wystąpiły w Kazimierzu Dolnym podczas festynu zorganizowanego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej na rzecz ludzi starszych. Zespół współorganizuje świąteczne spotkania przy jajku, których głównym organizatorem jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współpracuje też z Ochotniczą Strażą Pożarną w Rzeczycy Ziemiańskiej uczestnicząc wspólnie w pracach społecznych na rzecz swojej miejscowości i gminy. Historia koła wiąże się z osobami, które rozumiały potrzeby wsi oraz wspierały koło doradczo i finansowo. Tych osób nie ma już dzisiaj między nami, a byli to: Edward Kobylski - kierownik Międzyzakładowej Bazy Maszynowej w Rzeczycy Ziemiańskiej, Józef Kwiecień - działacz kółka rolniczego, Bolesław Pasternak - nauczyciel, Andrzej Szczesiak - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym. Od początku lat 90-tych XX wieku przewodnicząca koła jest Barbara Baran, a kierownikiem artystycznym Zofia Dębniewska. Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Ziemiańskiej od początku swojej działalności aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy Trzydnik Duży, powiatu kraśnickiego i województwa lubelskiego, a wcześniej tarnobrzeskiego, upowszechniając i chroniąc dobra kultury ludowej. W kwietniu 2013 roku Koło Gospodyń Wiejskich obchodziło jubileusz 75-lecia swojej działalności. 5 lat później, w 2018 roku zaś jubileusz 80-lecia, a uwieńczeniem działalności była nagroda okolicznościowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Od marca 2020 roku przewodniczącą KGW jest Barbara Wojciechowska. 

 

Osiągnięcia, nagrody, sukcesy:
Nagrody i odznaczenia indywidualne oraz zespołowe:
Srebrny Krzyż Zasługi - Przewodniczący Rady Państwa, Warszawa 1972 (Stanisława Nitkiewicz); Order Serca Matkom Wsi - Prezes Centralnego Związku Kółek Rolniczych, Warszawa 1981; Odznaka Zasłużony Działacz Kultury - Minister Kultury i Sztuki, Warszawa 1983 (Stanisława Nitkiewicz); Odznaka Za zasługi dla Kółek Rolniczych - Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Warszawa 1987 (Stanisława Nitkiewicz); Tytuł Honorowa Przewodnicząca KGW - Zarząd Wojewódzki Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Sandomierz 1988 (Stanisława Nitkiewicz); Złoty Krzyż Zasługi - Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Warszawa 2001 (Stanisława Nitkiewicz); Nagroda okolicznościowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2018; Medal Starosty Karśnickiego, Kraśnik 2019 (Barbara Baran).

 

Ważniejsze wydarzenia i nagrody:
I Przegląd Zespołów Kolędniczych, Kolęd i Pastorałek- Batorz, 1995; Małopolski Konkurs Wieńca Dożynkowego - Radomyśl, 1996 (I miejsce); Eliminacje Rejonowe Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych - Modliborzyce, 1998; Eliminacje Wojewódzkie XXXV Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych - Kazimierz Dolny, 2001; Dożynki Wojewódzkie - Radawiec, 2006, Wisznice, 2013 (wyróżnienie); Radawiec, 2019 (III miejsce); Wystawa plastyki obrzędowej w Filharmonii Lubelskiej - Lublin, 2009; Gminny Konkurs Wieńca Dożynkowego - 2008 (I miejsce), 2009 (I miejsce), 2010 (I miejsce), 2011 (I miejsce), 2012 (I miejsce), 2013 (I miejsce); Powiatowy Konkurs Wieńca Dożynkowego - Kraśnik, 2008 (III miejsce), Kraśnik, 2010 (III miejsce), Wilkołaz, 2011 (II miejsce), Stróża, 2012 (II miejsce), Annopol, 2013 (I miejsce), Dzierzkowice 2019 (I miejsce).

 

Repertuar/formy działalności:
Pieśni ludowe i biesiadne, wieńce dożynkowe, palmy wielkanocne, pająki.

 

 

 

Imieniny