Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym

KGW Łychów Gościeradowski

Koło Gospodyń Wiejskich
w  ŁYCHOWIE GOŚCIERADOWSKIM

Powstanie Koła Gospodyń Wiejskich w Łychowie zbiegło się z reaktywacją Kółek Rolniczych w Polsce, do której doszło w latach 1956/57. Pierwszą przewodniczącą Koła była Leokadia Wróblewska. Po pani Wróblewskiej przewodnictwo na 7 lat przejęła Maria Kaczmarska, która była jednocześnie nauczycielem w Szkole Podstawowej w Łychowie. Przez kolejne 2 lata funkcję przewodniczącej pełniła Maria Szymańska, a po niej przez rok Władysława Lipowa.  W roku 1972 nową przewodniczącą została Emilia Rodacka, która  funkcję tę sprawuje do dnia dzisiejszego. Zespół teatralny przy Kole Gospodyń Wiejskich w Łychowie powstał w roku 1978, a główną jego założycielką, autorką tekstów i scenariuszy była Władysława Szot. W ramach swojej działalności zespół zapraszany był na dożynki diecezjalne w Janowie Lubelskim i w Stalowej Woli, a także występował na uroczystościach strażackich w ówczesnym powiecie janowskim. W całym okresie kilkudziesięcioletniej działalności zespół preferował kabaretową formę przedstawiania stosunków międzyludzkich oraz problemów społeczno-gospodarczych wsi. Zespół jest laureatem Międzywojewódzkiego Przeglądu Kabaretów Amatorskich „Niebyleckie Kabaretowisko” w Niebylcu w 1998 roku. Uczestnik festynu w Kazimierzu Dolnym zorganizowanym na rzecz ludzi starszych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. Kilkakrotnie zespół reprezentował gminę trzydnicką i powiat kraśnicki podczas Wojewódzkich Spotkań Kabaretowych „Kąkolewisko” w Kąkolewnicy oraz podczas Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie (2011). Z powodzeniem zajmuje się też wiciem palm wielkanocnych i wieńców dożynkowych, ale przede wszystkim jest rozpoznawalny dzięki autorskim scenariuszom kabaretowym. W jednym z nich można przeczytać: "Nie jesteśmy panie miejskie, ale gospodynie wiejskie. W prostej mowie i piosence pokażemy swoje ręce. Ręce od grabi i od wideł, a nie od pióra i liczydeł!". Koło Gospodyń z Łychowa Gościeradowskiego od grudnia 2018 roku korzysta z możliwości pozyskiwania dotacji jako stowarzyszenie.

 

Osiągnięcia, nagrody, sukcesy:
Udział w wielu przeglądach i wydarzeniach artystycznych o randze gminnej, powiatowej, wojewódzkich i międzywojewódzkiej.

 

Formy działalności:
Kabaret, pieśni ludowe i biesiadne, rękodzieło ludowe i artystyczne, kulinaria.

 

Repertuar kabaretowy:
„Florek i Anielcia”, „Strajk”, „Babka i wnuczek”, „Rencistki”, „Gienia i Zenio”, „Babskie pogaduszki”, „Ciucholand”.

 

 

Imieniny