Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Ziemi Trzydnickiej

12.11.2019

Podpisanie umowy w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej na realizację zadania pn. "Mobilna szkoła muzyczna".
Kwota dofinansowania - 9300.00 zł. 

Stowarzyszenie reprezentowały: wice prezes Alina Głaz, i skarbnik Teresa Dec. 


   


08.11.2020

W ramach Mobilnej Szkoły Muzycznej mieszkańcy gminy Trzydnik Duży za darmo uczyli się gry na keyboardzie i akordeonie. Zajęcia, zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Ziemi Trzydnickiej, odbyły się dzięki wsparciu Unii Europejskiej. W planach są już kolejne pomysły, które mają szanse na dofinansowanie.
Muzyczne lekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych w wieku do 34 lat w tym kobiet samotnie wychowujących dzieci, odbywały w trzech świetlicach - w Węglinie, Rzeczycy Ziemiańskiej i Trzydniku Dużym. Były to zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Ich uczestnicy uczyli się gry na instrumentach, które również zostały zakupione ze środków unijnych. Podsumowaniem był koncert, który ze względu na sytuację epidemiczną, odbył się w typowo kameralnych warunkach.

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem Mobilnej Szkoły Muzycznej stowarzyszenie pokryło z pieniędzy, które pozyskało za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Jest szansa na dofinansowanie kolejnego projektu pod hasłem "Aktywnie po zdrowie". To cykl warsztatów tanecznych i zajęć aerobiku oraz wyjazd do SPA dla seniorów do Nałęczowa. Wniosek o przyznanie środków jest już złożony.

W planach są również warsztaty kulinarne, skierowane także do starszych mieszkańców.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Ziemi Trzydnickiej, które powstało w 2017 roku, zrealizowało już trzy projekty, finansowane przez LGD Ziemi Kraśnickiej. Łączna wartość grantów sięga 70 tysięcy złotych.


   


„Aktywnie po zdrowie” - kolejny grant dla mieszkańców naszej gminy!

Dzisiaj, tj. 27 listopada w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej, Prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Ziemi Trzydnickiej - Ewa Sobota i sekretarz - Magdalena Ciosek, podpisały umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatyw LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez LGD środków finansowych na zadanie pn. „Aktywnie po zdrowie”. W ramach grantu zostanie zorganizowany cykl zajęć aerobiku i warsztatów tanecznych w siedzibie stowarzyszenia (budynek GOK) oraz wyjazd do Kompleksu Wodnego Atrium w Nałęczowie. Na zakończenie cyklu zajęć sprzyjających ochronie zdrowia zostanie zorganizowany pokaz dań fit. Zadanie skierowane jest do osób wykluczonych społecznie czyli osób w wieku 60+, bo to szczególnie seniorzy z terenów wiejskich nie mają szans na aktywność ruchową, która sprzyja zdrowiu. Koszt zadania wyniesie ponad 7 tysięcy złotych.

Od początku działalności stowarzyszenia, czyli od 2017 roku, organizacja dzięki współpracy z LGD Ziemi Kraśnickiej, pozyskała blisko 80 tysięcy na działania kulturalne i edukacyjne dla mieszkańców gminy Trzydnik Duży.

Na zdjęciu: Prezes LGD Ziemi Kraśnickiej p. Wioletta Wilkos, Prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Ziemi Trzydnickiej p. Ewa Sobota wraz z Sekretarzem Stowarzyszenia p. Magdaleną Ciosek.


Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Ziemi Trzydnickiej zaprasza osoby w wieku 60+ do udziału w projekcie: Aktywnie po zdrowie! W ramach projektu zaplanowano cykl wydarzeń sprzyjających ochronie zdrowia seniorów. Zapisy do 12.03.2021 r. telefonicznie pod numerem: 15 873 18 26 lub w siedzibie Stowarzyszenia - budynek GOK w Trzydniku Dużym. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział bezpłatny. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Ziemi Trzydnickiej zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji projektu.
Projekt realizowany w ścisłym reżimie sanitarnym.


29 marca 2021 roku została przeprowadzona kontrola projektu Mobilna Szkoła Muzyczna przez inspektorów Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, którym towarzyszył pracownik Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej - p. Karolina Łazarz. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Ziemi Trzydnickiej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Trzydniku Dużym. W ramach projektu zakupiono wyposażenie na kwotę 9 300,00 zł -  keyboard ze statywem i zestaw bezprzewodowych mikrofonów do akordeonu, a następnie przeprowadzono lekcje nauki gry na instrumencie w 3 świetlicach (72 godziny). Na zakończenie zajęć zorganizowano koncert, który odbył się w siedzibie Stowarzyszenia (GOK).


14 maja 2021 roku w siedzibie LGD Ziemi Kraśnickiej została podpisana umowa na realizację grantu pn. Wystawa multimedialna „(Nie)zapomniane tradycje na Ziemi Trzydnickiej”. W ramach projektu koła gospodyń wiejskich i zespoły folklorystyczne na przestrzeni 4 miesięcy przedstawią zwyczaje i obrzędy oraz zaprezentują regionalne potrawy, co zostanie sfotografowane i przedstawione na wystawie fotograficznej. Z pozyskanych funduszy zostanie zakupiony aparat fotograficzny, projektor i ekran. O terminie wystawy będziemy Was informować. 
W imieniu Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Ziemi Trzydnickiej umowę, która opiewa na kwotę ponad 20 tysięcy złotych, podpisały: prezes Ewa Sobota i sekretarz Magdalena Ciosek.

  

Imieniny