Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym

Gazeta Trzydnicka

Biuletyn powstał w 1990 roku z potrzeby wypełnienia luki informacyjnej między władzą, instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi i samorządowymi oraz mieszkańcami gminy. Był to czas budowania nowego ustroju i uczenia się demokracji w życiu publicznym, ale i okres wzajemnej nieufności oraz manifestowania niechęci do przeszłości. Zagubieni i zdezorientowani mieszkańcy gminy nie uczestniczyli w spotkaniach i zebraniach, ponieważ mieli już dość sporów o racje polityczne. Dla nich najważniejsze były spokój, praca i lepsze jutro dla rodzin i środowiska w którym żyją. Wtedy zrodziła się myśl budowy nici porozumienia, dotarcia do mieszkańców gminy z pozytywną informacją. Pokazania, że ludzie wrażliwi, potrafiący skutecznie rozwiązywać problemy społeczno-gospodarcze swoich środowisk, społecznicy z krwi i kości, mają swoje odpowiedzialne miejsce w budowie nowej rzeczywistości. 

Funkcje te najlepiej mogło wypełnić lokalne pismo. Inicjatorem i realizatorem pomysłu wydawania Gazety Trzydnickiej jest Andrzej Szczesiak - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym. 

Pierwszy egzemplarz ukazał się w lipcu 1990 r. i zawierał m.in. informacje o wynikach wyborów samorządowych z 27 maja 1990 r. oraz o wyborach władz gminnych. Pisany był na zwykłej maszynie i powielany na kserokopiarce. 

Był to okres, kiedy różnego rodzaju biuletyny, broszury i pisemka powstawały jak grzyby po deszczu i bardzo szybko znikały. W pierwszym roku gazeta trzydnicka ukazywała się jako dwutygodnik, później miesięcznik. Obecnie z uwagi na trudności redakcyjne (jednoosobowa redakcja) ukazuje się średnio 5 wydań rocznie. 

W roku 1991 Gazeta Trzydnicka zdobyła II nagrodę, a w roku 1992 I nagrodę w konkursie prasy nieprofesjonalnej województwa tarnobrzeskiego. Ze względu na walory informacyjne w roku 1992 gazeta znalazła się wśród 100 nagrodzonych w ogólnopolskim konkursie gazetek lokalnych i samorządowych. Organizatorem konkursu był Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej. Uczestniczyło w nim ponad 1000 tytułów. 

Od 1997 r. gazeta redagowana i drukowana jest techniką komputerową w kolorze. W 1998 r. zmieniony został nagłówek gazety, dotychczasowy tytuł Gazeta Trzydnicka zastąpiony został tytułem WIEŚCI - biuletyn informacyjny. Do kwietnia 2005 r. ukazało się 73 wydań o łącznym nakładzie ok. 18000 egzemplarzy.

 

Imieniny