Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym

KGW Trzydnik Duży

Koło Gospodyń Wiejskich
w TRZYDNIKU DUŻYM

Koło Gospodyń Wiejskich w Trzydniku Dużym zostało założone przez Zuzannę Kwiecień - przewodniczącą koła. Kolejne przewodniczące na przestrzeni lat to: Teresa Kwiecień, Zofia Skoczylas, Maria Drewniak, Stanisława Robak od 1982. Koło Gospodyń Wiejskich w Trzydniku powstało latem 1955 roku. Członkinie koła w latach 1955 - 1960 od początku zajmowały się organizowaniem kursów kroju i szycia, pieczenia i gotowania, wyrobów garmażeryjnych. W latach 1960 - 1967 koło organizowało dla rolników w czasie żniw opieką nad dziećmi zwaną ochronką. Koło organizowało zabawy taneczne, a środki finansowe z zabaw zostały przeznaczone na zakup pralki, szatkownicy do kapusty i zastawy stołowej. W 1973 roku zorganizowały wypożyczalnię naczyń stołowych. W pierwszym okresie  naczynia były przechowywane u pani Krystyny Dyguś, a po dwóch latach zostały przeniesione do pani Marii Majchrewicz. Ze środków zgromadzonych z wypożyczalni naczyń zakupiono stroje dla koła. Pod koniec lat 80-tych XX wieku zespół zaczął prowadzić wielokierunkową działalność artystyczną jako zespół śpiewaczy, teatralny, obrzędowy i kabaretowy. Zespół uczestniczył w następujących przeglądach, festiwalach, konkursach: Międzywojewódzki Przegląd Kabaretów Amatorskich „Niebyleckie Kabaretowisko” w Niebylcu; Wojewódzkie Spotkania Kabaretowe „Kąkolewisko” w Kąkolewnicy; Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych (eliminacje powiatowe); Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Wsi, Powiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych w Trzydniku Dużym, Gminny Konkurs Plastyki Obrzędowej Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocny Konkurs Plastyki Obrzędowej; Gminny Konkurs Wieńca Dożynkowego; Powiatowy Konkurs Wieńca Dożynkowego; Międzypowiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Widowisk Kolędniczych.

 

Repertuar i formy działalności:
Pieśni ludowe i biesiadne, sztuki teatralne, teatry obrzędowe, widowiska kabaretowe. Charakterystycznym spektaklem plenerowym, który wystawiał zespół w latach 90-tych XX wieku jest obrzęd „Noc Kupały”.

 

 

Imieniny