Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym

Zespoły

Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Trzydnik Duży

Niewiele jest form organizacji społecznych, które przetrwały próbę czasu. Jedną z nich jest fenomen Kół Gospodyń Wiejskich. Powstawały one i nadal powstają w całej Polsce od połowy XIX wieku. Szczególnie w ostatnich latach zauważalny jest prawdziwy rozkwit - po stagnacji, czy wręcz upadku - w latach 90 na polskiej wsi nastąpiła fala reaktywacji Kół, która trwa do dzisiaj. Na terenie Gminy Trzydnik Duży Koła Gospodyń Wiejskich rozpoczęły działalność w bardzo różnych okresach - są Koła, których historia sięga czasów przedwojennych, takie które powstały w tatach 50-tych XX wieku, ale istnieją też takie, które rozpoczęły swoją działalność w 2012, 2013 czy 2015 roku. 

Panie z KGW to wulkany energii i niezwykłe talenty. Ich zaangażowanie wynika z miłości do środowiska, w którym żyją od wielu pokoleń, a co najważniejsze - przekazują swoją energię i temperament lokalnej społeczności. Koła Gospodyń Wiejskich są pierwszą, a czasem jedyną formą aktywności społecznej. Ich działalność skupia się na zachowaniu lokalnej tradycji, ciągłości kulturowej, zwyczajów. To właśnie Panie z Kół Gospodyń Wiejskich mają moc sprawczą i przeistaczają spokojne wsie w miejsca aktywne i gorące. Bogactwo działań, które można czerpać z tradycji: kulinaria, rękodzieło, działania artystyczne stanowią niejako gotowe „menu” działań Kół. Priorytetem jest jednak działanie, aktywność sama w sobie, która pozwala realizować się członkiniom Koła. Są one aktywne na kilku polach. Po pierwsze, źródłem inspiracji jest dla nich dorobek lokalnej kultury. Popularyzują one zarówno kulturę regionalną, potrawy jak i rękodzieło. Swoją pasją zarażają młodych mieszkańców gminy. Kobiety obserwują swoje środowisko i próbują odpowiadać na jego potrzeby. Chcą one dzielić się swoją kreatywnością z mieszkańcami swoich wsi. Panie z KGW organizują różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, festyny, wycieczki, imprezy okolicznościowe otwarte dla wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. Członkinie Kół ze swoimi potrawami biorą udział w licznych festiwalach i imprezach kulinarnych. Odnoszą one wiele sukcesów, również na ponadlokalnym poziomie. Organizują uroczystości, takie jak Spotkania Wielkanocne, które w gminie Trzydnik Duży odbywają się każdego roku w innej miejscowości.

Przynależność do Koła oznacza nie tylko ciężką pracę, ale też odskocznię od codzienności. Spotkania gospodyń stanowią dla kobiet formę aktywnego spędzania wolnego czasu, odpoczynku od pracy zawodowej i domowej. To „chwila dla siebie”, a przede wszystkim regularna okazja do wyjścia z domu i oderwania się od problemów rodzinnych. Działalność w Kole stanowi też antidotum na nudę, bierność. W trakcie spotkań kobiety dzielą się swoimi pomysłami, zawierają przyjaźnie i zarażają się nawzajem swoimi pasjami. Lubią przebywać w swoim towarzystwie i czerpią z tego ogromną przyjemność. Działalność w Kole Gospodyń Wiejskich to dla wielu kobiet również okazja do rozwoju osobistego. Dzięki warsztatom, zajęciom, wycieczkom i wymianie poglądów członkinie nabywają nowe umiejętności i zdobywają wiedzę. 

Koła Gospodyń Wiejskich dużo prac i inicjatyw podejmują wspólnie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, innymi Kołami oraz instytucjami kultury i oświaty. Są one mocnym partnerem dla instytucji i organizacji. Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Trzydnik Duży cieszą się szczególnie dobrymi relacjami z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Trzydniku Dużym i władzami samorządowymi, które nie tylko wspierają ich działalność, ale także dostrzegając pozytywny potencjał, popierają powstawanie kolejnych Kół. W efekcie, w liczącej około 7 tysięcy mieszkańców Gminie Trzydnik Duży, istnieje 10 Kół Gospodyń Wiejskich, w tym 8 aktywnych, skupiających około 200 pań.

Koła gospodyń wiejskich z gminy Trzydnik Duży starają się również efektywnie wykorzystać nowe możliwości, jakie daje ustawa o takich organizacjach. Prawie wszystkie dokonały już rejestracji, która daje im osobowość prawną, pozwala prowadzić działalność gospodarczą i pozyskiwać dotacje na działalność statutową. Z nowych rozwiązań skorzystały KGW: Rzeczyca Księża, Rzeczyca Ziemiańska, Łychów Gościeradowski, Łychów Szlachecki, Węglin, Węglinek, Wola Trzydnicka i Olbięcin. Wszystkie pozyskały dotacje, które w zależności od liczby członkiń, wahają się od 3 do 4 tysięcy złotych. Jedno z kół już zorganizowało na przykład warsztaty kulinarne, a pozostałe planują m.in. zakup strojów i wyposażenia zespołów śpiewaczych. Szacuje się, że w 2019 roku na podstawie nowych przepisów w ARiMR zarejestrowało się ponad 4900 KGW. Drugie miejsce w Polsce z liczbą prawie 690 kół zajmuje województwo lubelskie. Z powiatu kraśnickiego są na tej liście 32 organizacje, w tym 8 z gminy Trzydnik Duży.

Imieniny