Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym

„LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

Utworzono dnia 16.11.2020

REGULAMIN KONKURSU
„LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

 

ORGANIZATORZY
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym

CELE KONKURSU

 • Poznanie gatunku literackiego jakim jest list;
 • Promowanie takich wartości jak: troska o drugiego człowieka, życzliwość, empatia, niesienie pomocy;
 • Kształtowanie umiejętności jasnego wyrażania potrzeb.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Konkurs trwa od 16.11.2020 r. do 02.12.2020 r.
 • Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 9 - 17 lat z terenu Gminy Trzydnik Duży.
 • Każdy uczestnik może napisać tylko jeden list.

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Warunkiem udziału w konkursie jest:
 • Napisanie listu, w którym autor poprosi Świętego Mikołaja o obdarowanie prezentem osoby, która na to zasługuje, np. dziadek, sąsiadka, mama, koleżanka ze szkoły, tato kolegi. Prośba musi zawierać uzasadnienie promujące osobę godną do naśladowania. Osoba opisana w liście nie może być postacią fikcyjną.
 • Wypełnienie Karty udziału wraz z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 1 do Regulaminu;
 • Objętość listu nie może przekroczyć jednej strony formatu A4. List może być napisany komputerowo lub odręcznie.
 • List oraz wypełnioną Kartę udziału z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres e-mail: goktrzydnik@o2.pl w terminie do 02.12.2020 r.
 • Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w mediach społecznościowych i publikacjach prasowych materiałów związanych z konkursem.

NAGRODY

 • Kryteria oceniania:
 • nawiązanie do tematu konkursu;
 • twórczy charakter listu;
 • wartościowa postawa osoby opisanej w liście;
 • poprawność językowa.
 • Laureaci konkursu wyłonieni przez jury powołane przez Organizatora oraz osoby opisane w liście otrzymają nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym.
 • Najciekawsze listy zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
 • Nagrody po uzgodnieniu telefonicznym z organizatorem należy odebrać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym - zgodnie z zasadami ścisłego reżimu sanitarnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Jedynym podmiotem wyznaczającym cele i sposób przetwarzania danych - Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym.
 • Regulamin konkursu jest dostępny jest na stronie internetowej Organizatora
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane 04.12.2020 r. na Facebooku i stronie internetowej www.goktrzydnik.pl.
 • Nagrodzone osoby zostaną powiadomione o wynikach konkursu telefonicznie lub drogą e-mailową.
 • Informacje na temat konkursu udzielane są przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym w godzinach 8.00 - 16.00, tel. 15 873 18 26.
 • W związku z sytuacją epidemiczną Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu lub całkowitego odwołania konkursu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO) - (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuję:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym z siedzibą: Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl, adres do korespondencji: Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i promocji Konkursu „List do Świętego Mikołaja” (Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym) na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - art. 6 ust.1 lit. a RODO.
 4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa.
 6. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (Rozdział III RODO - Prawa osoby, której dane dotyczą).
 7. Osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w Konkursie.
 9. Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika spotkań nie podlega uczestnik Konkursu decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Imieniny

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31